Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних данних (далі - Політика конфіденційності) стосується усієї інформацієї, що є на сайті Інтернет-магазину «SONYA KREES» (www.sonyakrees.com), та тої, що може бути отримана від користувачів під час користування веб-сайтом Інтернет-магазину, програмами та продуктами Інтернет- магазину.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 В цій Політиці Конфіденційності використовують наступні терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі - Адміністрація Сайту)» - повноцінні співробітники сайту, які діють від імені Інтернет-магазину SONYA KREES, які організовують та здійснюють обробку персональних данних, а також визначають цілі обробки персональних данних, їх склад, що потребує обробки, дії чи операції, що здійснюються щодо персональних данних.

1.1.2. «Персональні данні» - будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано конкретної або визначеної фізичної особи (суб'єктові персональних данних).

1.1.3. «Обробка персональних данних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними данними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, подання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних данних.

1.1.4. «Конфіденціальність персональних данних» - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншими, що отримали доступ до персональних данних данної особи, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних данних або наявності інших законних передумов.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину SONYA KREES» - особа, що має доступ до Сайту завдяки мережі Інтернет та та, що використовує веб-сайт Інтернет-магазину.

1.1.6. «Файли cookies» - невеликий фрагмент данних, що відправлений веб-сервером та зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб- веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкриття сторінки відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла комп'ютерної мережі, побудованої за протоколом IP.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та з умовами обробки персональних данних користувача.

2.2. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання веб-сайту Інтернет-магазину.

2.3. Данна Політика конфіденційності застовується лише до сайту Інтернет-магазину SONYA KREES. Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може переходити за посиланнями, доступними на сайті Інтернет-магазину.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних данних, що Користувач надає Інтернет-магазину.


3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФИДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює обов'язки Адміністрації веб-сайту Інтернет-магазину з нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних данних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації на веб-сайті Інтернет-магазину для замовлення Товару.

3.2. Персональні данні, що дозволені до опрацювання в межах цієї Політики, конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті Інтернет-магазину SONYA KREES в розділі про реєстрацію та включають наступні відомості:

3.2.1. ПІП Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (електронна пошта);

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. Інтернет-магазин захищає Данні, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлений статистичний скрипт системи ("піксель"):

  • IP-адреса;
  • інформація з файлів cookies;
  • інформація про браузер (або про іншу програму, що здійснює доступ до показу реклами);
  • час доступу;
  • адрес сторінки, на якій знаходиться рекламний блок;
  • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення файлів cookie може призвести до неможливості доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що потребує авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистичних даних про IP-адреси своїх відвідувачів. Данна інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності проведення фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не зазначена вище (історія покупок, використані браузери та операційні системи та ін.), підлягає надійному зберігання та нерозповсюдженню, за виключенням випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.


4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні данні Користувача Адміністрація веб-сайту Інтернет-магазину може використовувати в наступних цілях:

4.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення та (або) заключення Договору купівлі-продажу товарів дистанційним способом з Інтернет-магазином SONYA KREES.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотнього зв'язку, включаючи надсилання сповіщень, запитів, що стосуються використання сайта Інтернет-магазина, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних данних, попередньо наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Сповіщення Користувача Сайту Інтернет-магазина про статус Замовлення.

4.1.8. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових  пільг Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням веб-сайту.

4.1.10. Надання Користувачеві за його згодою інформації щодо оновлення товарів, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинні розсилки та інші відомості від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.

4.1.12. Надання Користувачеві доступу на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, у будь-який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту в праві передати персональні данні третім особам, наприклад, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно в цілях виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Інтернет-магазину «SONYA KREES», включаючи доставку товару.

5.3. Персональні данні Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише за підставами та в порядку, встановленому законодавством України.

5.4. При втраті або розголошенні персональних данних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних данних.

5.5. Адміністрація сайту вживає всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту разом з Користувачем здійснює всі необхідні заходи щодо попередження збитків або інших негативних наслідкіх, що викликані втратою або розголошенням персональних данних Користувача.

 

6. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобовязаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні данні, необхідні для використання Сайтом Інтернет-магазину SONYA KREES.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні данні у випадках зміни данної інформації.

6.2. Адміністрація Сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно у цілях, вказаних в п. 4 данної Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами персональних данних Користувача, за виключенням п.п. 5.2. і 5.3. данної Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів для захисту конфіденційності персональних данних Користувача відповідно до порядку, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних данних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або вповноваженого органу по захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних данних або неправомірних дій.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація Сайту, що не виконала своїх обов'язків, несе відповідальність за збитки, що поніс Користувач у зв'язку з неправомірним використанням персональних данних, відповідно до законодавства України, за виключенням випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. данної Політики Конфіденційності.

7.2. У випадку втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація є:  

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої особи до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ (суперечностей)

8.1. Перед тим як звертатись до суду з позовом щодо спірних питань, що виникли під час правовідносин Користувача сайту Інтернет-магазину з Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмова пропозиція щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів із дня отримання претензії, письмово повідомляє Заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. Якщо не досягнуто угоди між сторонами, спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до діючого законодавства України.

8.4. До данної Політики конфіденційності та до відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується діюче законодавтство України.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація Сайту вправі вносити зміни в данну Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності ступає в свою силу з моменту розміщення на сайті, якщо інше не передбачається новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання по актуальній Політиці Конфіденційності слід повідомити в розділ "КОНТАКТИ".

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінках за адресою: www.sonyakrees.com.